నా లవర్ సిరి | Lover Siri | My Village Show Comedy

ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 29 ਸਤੰਬਰ 2020
ਦ੍ਰਿਸ਼ 2 532 757
879

Actors: Raju, Anji mama, Chandramouli, Thirumal, Vikas, Shiva krishna burra
Sync Sound and light support : Elkus madhu, Thirumal, Shiva krishna burra
Editing : Shiva Krishna Burra
Written and Directed by Shiva Krishna Burra
Cinematography : Madhu Aluwala
follow us on social media :

my village show Facebook page : myvillageshow/

my village show instagram : myvillageshow

my village show twitter : myvillageshow

we do parodies, fun short films, songs, we show our culture, festivals ,development and regular activities videos. once check out all of my village show videos you people really enjoy lot.

Our village location :
village : Lambadipally
mandal : Mallial
district : Jagityal
state : Telangana

Email : sriram.srikanth05@gmail.com
website : www.myvillageshow.in

if you want to give any suggestions for next videos please mention in the comment section.we will try to make it.
subscribe : my village show

My Village Show
ਟਿੱਪਣੀਆਂ  
 • AKHIL VESGI

  AKHIL VESGI

  3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Who is thirmal 14:54

 • Srinuvas Thumma

  Srinuvas Thumma

  8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Videos pettindi

 • Vamshikumar EE-035

  Vamshikumar EE-035

  12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Super video bro funny raju anna matram keka

 • MONSTER GAMING

  MONSTER GAMING

  17 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Gunta Bhoomi Ammina 😂

 • Aravind Yadav

  Aravind Yadav

  20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Shiva Anna ni acting super as a brother

 • Gangad gan

  Gangad gan

  21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  11:40

 • VGP Raju Info

  VGP Raju Info

  22 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Super comedy 😂😂❤️❤️❤️

 • U Narsinga rao

  U Narsinga rao

  22 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Raju bro super

 • Sairam Dommati

  Sairam Dommati

  22 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Anna ye uranna idhi chala bagundhi yekkado chepthara

 • Sriansh World

  Sriansh World

  27 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Wow

 • mais foodz

  mais foodz

  29 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Super

 • Polagoni Mahesh

  Polagoni Mahesh

  29 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  𝙃𝙞𝙞𝙞𝙞𝙞𝙞𝙞

 • sakshi syamala

  sakshi syamala

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  🤣🤣😆😅😂🤣🤣😆😅😂😂😆🤣🤣😆😅😂😁😁😃😄😄🤣😆😅😂😂😁😃😄😄🤣😆😅😂🤣🤣😅😂😁😁😁😂😆😆😅😂😂😁😂😅😆😆🤣😆😅😂😁😂😆🤣🤣😅😂😂😁😂🤣😆😂😁😂😆🤣🤣😂😂😁😄😄🤣😅😂😁😂😅🤣😂😂😁😂😅😆🤣😅😂😁😂😅😆😆😅😁😂😅🤣😅😂😁😂😆🤣😂😁😁😂😄😄😃🤣😅😂😁😂😅🤣🤣😅😂😁😃😄😄😂🤣😃😅😅😄😂😁😀😂🤣😄😆😅😅😁😁😂😅🤣 mind blowing Siri story

 • Meena sunkara

  Meena sunkara

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  GRANDMA KILLING AAA😂😂😂😂

 • sagar kalgoor

  sagar kalgoor

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Raju super acting raju chandhu fans like here

 • Purna Chander

  Purna Chander

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  gangavva is coming to village

 • sudharshan goud

  sudharshan goud

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Apple notlo pettukoni toilet ka🤣🤣

 • Joshna Ch

  Joshna Ch

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Super annaya

 • Anita BReddy

  Anita BReddy

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Simply superb video ..all of you had done your job brilliantly.. especially script is damn good.. congratulations..seen siri 2.0 too.but couldn't find what's the surprise?? Great going . continue... best wishes to all of you..

 • Mukkera Venkatesh

  Mukkera Venkatesh

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Raju anna vere level

 • Vinay nani

  Vinay nani

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Raju Anna nee entry Hilte

 • Åbduł Malik

  Åbduł Malik

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Awesome concept bro.. i appreciate you all for catching out this for making us laugh loudly.

 • Pavan Goud

  Pavan Goud

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Thope video

 • Rk Goud

  Rk Goud

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Android phones lalo ilanti app undha

 • Navaneeth

  Navaneeth

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Excellent story ♾️

 • Neelam Suresh

  Neelam Suresh

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Concept is super 👌👌👏👏

 • Raju Shaganti

  Raju Shaganti

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Super Darlings ❤ A wonderfull video with Non stop Comedy

 • sp Saiprasad

  sp Saiprasad

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Very good story.. 😄👏👏👏👏👏👌👌👌👌👌❤️❤️❤️❤️❤️💐💐💐💐

 • ooh Bhavya!

  ooh Bhavya!

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Who has iphone like here
  👇

 • Infotainment world

  Infotainment world

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  This was inspired from HER movie, i think so. Very great concept but bayya only comedy kakunda emotions kuda baga pandinchandi, all the best to the team.

 • Anji Anjianji

  Anji Anjianji

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Super 👌👌👌

 • Poosa Jyothi

  Poosa Jyothi

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Raju over acting akuva

 • Poosa Jyothi

  Poosa Jyothi

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  We want another actor

 • Poosa Jyothi

  Poosa Jyothi

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Raju uncle ipoyindhu

 • Navadeep Sai

  Navadeep Sai

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Anji mama fans oka like cheyandi friends👏👏👏👏

 • Laxmi CHERALA

  Laxmi CHERALA

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Siricilla vallu like kottandi

 • chandu akunuri

  chandu akunuri

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Shanmuk already reached 2 M subscribers...

 • rohan paul

  rohan paul

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Congrats

 • SambasivaRao T

  SambasivaRao T

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Great

 • Ak status

  Ak status

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Her movie

 • Jangaiah Ravula

  Jangaiah Ravula

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  That is not siri

 • Javeedh Shaik

  Javeedh Shaik

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

 • Narsaiah Bathula

  Narsaiah Bathula

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  🖕🤟🖕🖕🖕

 • Narsaiah Bathula

  Narsaiah Bathula

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Like kotta entidi

 • Ăj all In One

  Ăj all In One

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  VIDEO'S chala Late vastunnai bro...😔

 • APPLE ESPORTS AE

  APPLE ESPORTS AE

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Thants phone is iPhone 11pro max

 • Gegothe Ballu

  Gegothe Ballu

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Super

 • Vishnu Teja

  Vishnu Teja

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Raju is west gadu

 • Palkar Ramesh

  Palkar Ramesh

  2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  in my life

 • Lucky Patel

  Lucky Patel

  2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Superb asl

 • Anil Konda

  Anil Konda

  2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Raju Anna Superb Actor....🤟🤟

 • Full Journey

  Full Journey

  2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  So nice 👌👍👍👌

 • Anathapally Videos

  Anathapally Videos

  2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Super Bro

 • Kalyani Yadav

  Kalyani Yadav

  2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Super😀👌👌

 • devika sandy

  devika sandy

  2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  My village show raju comedy king

 • Sheshadri Bandaru

  Sheshadri Bandaru

  2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  evariki gangavva estamo oka like vesukondi

 • Dil Kamati

  Dil Kamati

  2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Anna Oka scene evandana me pakkana pls pls pls one chance ana pls pls pls

 • qnk gamer

  qnk gamer

  2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Video no. Ame

 • Suhanabegum sirani

  Suhanabegum sirani

  2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Mee batch mottham suuuuper andi

 • DARK DYNO YT

  DARK DYNO YT

  2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Plz 2.0 Siri pettandi okka video ledu
  Chala late aipoyindi asalke🤔

 • DARK DYNO YT

  DARK DYNO YT

  2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Siri 2.0 petara iga emo pedtar emo anukunte pedteleeru kada

 • DARK DYNO YT

  DARK DYNO YT

  2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Video pettara

 • KNOX PREM

  KNOX PREM

  2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  2.0 appudu vasthadi

 • ushakiran chinthala

  ushakiran chinthala

  2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Bro chetlla tirathalu pothe anna concept midaa edaina video tiyandi alage rainy season lo village lo adukune kappa thalli Sara pi na gani video tiyandi chala mandiki teliyadu kappa thalli aata gurunchi

 • heart broken gaming

  heart broken gaming

  2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Amazing zing zing bro

 • Akula Ballnarsu yadav

  Akula Ballnarsu yadav

  2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Hai

 • Vamshi Vamshi

  Vamshi Vamshi

  2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Wear are anil

 • raghu n

  raghu n

  2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Just catching the name of village....not at all acceptable

 • Hrushikesh lakki Reddy

  Hrushikesh lakki Reddy

  2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Anna Meru asalu pethtara petara Leka pote memu andaramu in subscribe cheyamu

 • indra indra

  indra indra

  2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Why you're not releasing videos

 • Gajjala Ashok

  Gajjala Ashok

  2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  👌👌 raju anna reply neragonda kumari

 • V PURNA CHANDRA REDDY

  V PURNA CHANDRA REDDY

  2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  YouTube lo ippudu
  No 1 TELUGU YOUTUBE CHANNEL "SHANMUKH JASWANTH" 😎😎.
  Inka special announcement ledhu em ledhu😂😂

 • Raj Sekhar

  Raj Sekhar

  2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  🤣🤣🤣🤣🤣🤣 👌👌👌👌👌

 • Anusha Madupu

  Anusha Madupu

  2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Bro mimmalni kalavochha

 • Anusha Madupu

  Anusha Madupu

  2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Super Raju annayya

 • vasu vavi

  vasu vavi

  2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  At 8.26 I phone users 😜😜😜😜 it is redirecting to Siri

 • sangeetha naredla

  sangeetha naredla

  2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Jghuuuuyyy

 • raju reddy

  raju reddy

  2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Kaka Raju br9oooooooooo

 • santhosh kumar

  santhosh kumar

  2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  So joking this very good 😂😁😁

 • comedy kids

  comedy kids

  2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Gangava vunte avvei big boss 4 cup cottedhe

 • Krishna Kumar

  Krishna Kumar

  2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Hi

 • g. mahendar

  g. mahendar

  2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Raju u have this I phone

 • True voice

  True voice

  2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Where is Anil

 • Unknown Boy

  Unknown Boy

  2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  1st I Thinked That iPhone is Hacked But That Is A Feature Haa 🤔

 • Pavan Kalyan

  Pavan Kalyan

  2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Super bro 🤣🤣🤣🤣

 • Shatharasi Rajaiah

  Shatharasi Rajaiah

  3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  anna nenu oka comedy love story rasina.pls contact 8790342625

 • Balaji Virat

  Balaji Virat

  3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Anna video late endhuku vadalathunaru anna

 • Pavan Darling

  Pavan Darling

  3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Raju Anna super anna

 • Rakesh Bhongir

  Rakesh Bhongir

  3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  💋💋💋😂

 • Banoth Ganeshsmily

  Banoth Ganeshsmily

  3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Make a video on darsa festival ple

  • Banoth Ganeshsmily

   Banoth Ganeshsmily

   3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

   Make

 • ismart shiva

  ismart shiva

  3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Pleaseeeee make videos I will subscribe only 2 days time iam now unsubscribed see

 • Lakshmi Revathi

  Lakshmi Revathi

  3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Suuuuuperrrr acting raju

 • Roll number 01

  Roll number 01

  3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Eating an apple while taking a loo. That's gross🤢🤮🤮

 • My Vids

  My Vids

  3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Highlight comedy😂😂😂

 • Cherukuri Sathish

  Cherukuri Sathish

  3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Super Anna Meeru

 • Prashanth Neeradi

  Prashanth Neeradi

  3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Iyo rajanna

 • Latha Reddy

  Latha Reddy

  3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Raju weds siri

 • Dudam Thirupathi

  Dudam Thirupathi

  3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  New videos teeyadam apakandi gangavva must

 • Ramu Naidu

  Ramu Naidu

  3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  I am interested in Twins Ram lakshman

 • vijay kumar

  vijay kumar

  3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Comedy at peaks... super bro's